آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

انتقال اطلاعات

نرم افزار کارگزینی پرسنلی فرارایانه

ثبت اطلاعات اولیه : - ثبت مشخصات پرسنلی :شناسنامه ای و تحصیلی و.... - ثبت احکام پرسنلی ومتمم حکم. - ثبت کارکرد بتفکیک پروژه ها و واحدهای سازمانی ودوایر تولیدی برای هر...

گودرزی-کارشناس فروش - تهران -

نرم افزار حقوق دستمزد فرارایانه

مزایای کلیدی نرم افزار حقوق فرارایانه : معرفی تمامی مزایا مستمر توسط کاربر مثل حقوق پایه ، پایه سنوات و ... معرفی تمامی مزایا و کسورات غیر مستمر توسط کاربر بصورت...

گودرزی-کارشناس فروش - تهران -

نرم افزار اتوماسیون اداری  فرارایانه

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون اداری فرارایانه : • معرفي فرستنده و دريافت‌كننده (مخاطبين نامه‌ها) • تعريف پرسنل شركت جهت ارجاع و جابجايي نامه بين آنها • تعريف و...

گودرزی-کارشناس فروش - تهران -

نرم افزار خزانه داری فرارایانه

امکانات کلیدی خزانه داری : - معرفی بانکها به همراه دسته چک ها - معرفی صندوقدارها و تنخواه گردان ها - ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد - ثبت اطلاعات تنخواه گردان ها - ثبت...

گودرزی-کارشناس فروش - تهران -

0.0079